Συνεδριάσεις ΟΕ|

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 26 / 7 /2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 28η                                                                     Συνεδρίαση 28η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
  1.     «Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο  του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019– Απαλλαγή υπολόγου.»   
    Μοιραστείτε
Close Search Window