Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία : 13-06-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 28η                                                     ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 28η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 28Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2023 και ώρα 11.00π.μ, για να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. 4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
2. «Λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» για α) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) έγκριση της υπ’ αριθ. 16845/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της και, γ) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Οι λόγοι σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Οικονομικής Επιτροπής, είναι οι εξής:
Α) όσον αφορά το 1ο θέμα της πρόσκλησης για να διεκπεραιωθεί άμεσα η διαδικασία απόδοσης στους δικαιούχους της οφειλής σε εύλογο χρονικό διάστημα, και να εκλείψει η εκκρεμότητα που υπάρχει προς τους δικαιούχους εργαζόμενους. Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και για τις ανάγκες της παγίας προκαταβολής.
Β) όσον αφορά το 2ο θέμα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παροχή υπηρεσίας σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3/7/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window