Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  1/6/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 26η                                                                     Συνεδρίαση 26η
Αρ. πρωτ: 13187

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ  5  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον. Έτους 2017 για προέλεγχο.
Για την Εισήγηση Πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window