Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 26η                          Συνεδρίαση: 26η

Αρ.πρωτ. 20079/21-6-2024

  

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 25/6/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την μελέτη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
2 Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2023 του Κέντρου  Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας.
3 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2024.
4 Άδεια καταλήψεως τμήματος παιδικής χαράς .
5 Εγκριση προμήθειας αυτοκινήτου με διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης(leasing) για το Γραφείο Δημάρχου.
6 Επιστροφή τόκων τραπέζης.
7 Διαγραφή προσαυξήσεων- Γκουζούνας.
8 Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο- Λουκά.
9 Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο -Παρασκευάς.
10 Διαγραφή  από  χρηματικό κατάλογο -Mαλέκας.
11 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6142.0013 υπηρεσίας ευρέσεως αναδόχων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), οι οποίοι θα θελήσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
12 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.:15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  1.116€ με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια δύο ψυγείων, ενός πλυντηρίου και ενός καταψύκτη για τη Δημοτική Κατασκήνωση.
13 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ:15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 427,80€ για την προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
14 Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από τoν υπόλογο υπάλληλο Λυκούργο Μυτιληναίο του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση   –   Απαλλαγή υπολόγου
15 Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας  της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.
16 Μερική τροποποίηση της αριθ 20/2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής.
17 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την κάλυψη των εξόδων σχετικά με την μετακίνηση   αιρετών στο Δήμο Alanya της Τουρκίας και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής.
18 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΡΟΔΟΥ 28.
19 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 15.
20 Κοπή δένδρου επί της οδού Καψάλη 9.
21 Κοπή δένδρου επί της οδού Αριστοτέλους 29.
22 Κοπή δένδρου επί της οδού Ανδριανουπόλεως 24.
23 Κοπή  τριών πεύκων στον προαύλιο χώρο του 6ου Γυμνασίου.
24 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Υψηλάντου 4.
25 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μαλακοπής 24.
26 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 6Γ & Ξάνθου.
27 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Λυκαονίας 17.
28 Κοπή πέντε δένδρων επί της οδού Κωστή Παλαμά 15.

               

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                         

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window