Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:26η                                                               ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 26η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
    Σας καλούμε σε EKTAKTH Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
  •     Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Νόμου 4412/16  για την προμήθεια τριών(3) νέων λεωφορείων της  Δημοτικής  Συγκοινωνίας.   
    Μοιραστείτε
Close Search Window