Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία : 19 /6/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 24η                                                    Συνεδρίαση 24η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

  
  Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 23/6/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εισήγηση έκδοσης τεκμηριωμένου αιτήματος και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση προμήθειας ανταλλακτικού και εργασίας τοποθέτησης στο μηχάνημα προτεραιότητας του Κ.Ε.Π. ύψους 372,00 ευρώ, από την εταιρεία Χ.Θεοδόσης ΑΒΕΕ, σαν προμηθευτής του προϊόντος.

Μοιραστείτε
Close Search Window