Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 24η                                                                                                      Συνεδρίαση: 24η

Αρ.πρωτ. 18072/07-06-2024

  

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 11/6/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Εισήγηση 4ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024
2 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας.
3 Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση σκεπάστρων στάσεων αναμονής επιβατών και σύγχρονων κατασκευών προβολής μηνυμάτων.
4 Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας  κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νέας Ιωνίας» στην πρόσκληση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ OTA Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου.
5 Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών επιγραφών στην οδό Βυζαντίου 2.
6 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της  υπολόγου υπαλλήλου Παρασκευής Κωτσιοπούλου  για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
7 Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
8 Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.
9 Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Τζωρτζίδη Νικόλαου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που   αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.
10 Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ»  ιδιοκτησία της εταιρείας  ΠΟΥΤΣΗ ΑΦΟΙ PIZZA ROYAL 101 Ο.Ε.
11 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 50.
12 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΚΙΟΥ 24.
13 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1.
14 Ανανέωση άδειας ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 1.
15 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 28301/10-10-2023 εισήγησης με θέμα : «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Αργυρουπόλεως 32».
16 Κοπή δέντρου στο πάρκο Δωδακανήσου και Μεσσηνίας.
17 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ποσού 602.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση  έτους 2024.
18 Κατανομή ποσού  162.200,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας  για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

  

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window