Συνεδριάσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα  Ιωνία   26 / 6 / 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης:   24η                                                      Συνεδρίαση  24η
Αρ. πρωτ: 23474                                    
                                                                  
                                                                   Προς :  Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 08.30 π.μ., για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:  

1. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης εφαρμογής φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2. Ανάθεση σύνταξης μελέτης Αρχιτεκτονικής, Στατικής μελέτης και μελέτης Περιβάλλοντος χώρου στο χώρο του Σταδίου.
3. Ανάθεση σύνταξης μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για την κατασκευή κερκίδων και  περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Νέας Ιωνίας.
4. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Yγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης για τις Υπηρεσίες του Δήμου, οικονομικού έτους 2009.
5. Ψήφιση πιστώσεων Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009.
6. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 για την      αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των τμημάτων του Δήμου από την παγία προκαταβολή.
7. Ε΄ Ψήφιση Πιστώσεων και Απόδοση  Παγίας Προκαταβολής έτους 2009.
8. Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 47/25-6-2009 μελέτης Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια πυροσβεστήρων, τριγώνων φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου.
9. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 22194/18-6-2009 μελέτης Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την προμήθεια υλικών για την συντήρηση του δικτύου αυτόματου ποτίσματος και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.
10. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 22590/22-6-2009 μελέτης, σχετικά με τη προμήθεια υλικών για τα εργαλεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
11. Έγκριση της με αρ. 23/26-6-2009 μελέτης, σχετικά με τη προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
12. Έγκριση της με αρ. 21/26-6-2009 μελέτης Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με εργασίες καθαριότητος, αποψιλώσεων, κλαδεμάτων σε περιαστικούς χώρους πρασίνου.
13. Έγκριση της με αρ. 22/26-6-2009 μελέτης Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με εργασίες καθαριότητος, αποψιλώσεων, κλαδεμάτων σε χώρους πρασίνου προς αποφυγήν πυρκαγιών.
14. Έγκριση της με αρ. 48/26-6-2009 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την  προμήθεια πομποδέκτη για το νέο απορριμματοφόρο αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών.
15. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 36α/2009 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την  προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για την κατασκήνωση του Δήμου στο Αλεποχώρι.
16. Έγκριση της με αρ. 24/26-6-2009 μελέτης, σχετικά με την προμήθεια
 υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης
 Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
17. Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν:  Βλάχος Χρήστος 
           Καναβός Μιλτιάδης
           Μιστριώτης Κων/νος                                 
           Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                          
           Ζαράνη Χαρά                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
        

 

Μοιραστείτε
Close Search Window