Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 21-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 23                                                                    Συνεδρίαση 23η
Αρ. πρωτ.: 18151

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη, χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), τη Δευτέρα 25/7/2022 και ώρα 20.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 2. 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Ορισμός Υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022.
 4. Ορισμός ενός μέλους, ως εκπροσώπου του Δήμου Νέας Ιωνίας και γραμματέα, μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν. 4194/2013 Α΄ 208, για πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
 5. Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Ευάγγελο Μαρμάρου του Ευστρατίου.
 6. Έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2021 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος-Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με την 14/14-04-2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού προσώπου με την επωνυμία: « Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ)».
 8. Σύνταξη πράξης Αναλογισμού στην οδό Παπαναστασίου.
 9. Αίτηση για κοπή δέντρου επί της οδού Κρήτης 39.
 10. Αίτηση για κοπή δέντρου επί της οδού Κώστα Βάρναλη 90.
 11. Αίτηση για κοπή δέντρου επί της οδού Άλσους & Λαμψάκου.
 12. Αίτηση για κοπή δέντρου επί της οδού Ακριτών 5.
 13. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Ηλιουπόλεως 9.
 14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Βυζαντίου 64Β.
 15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Λυσιμάχου 8 για την εξυπηρέτηση κατοίκου με αναπηρία επί της οδού Λυσιμάχου 5.
 16. Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου 31.
 17. Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης επί της οδού Γούρδωνος 3.
 18. Τοποθέτηση κολωνακίων ασφαλείας σε πεζοδρόμιο έμπροσθεν σε τραπεζικό κατάστημα της OPTIMA BANK στη Λεωφόρο Ηρακλείου 346.
 19. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), της εταιρείας «ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» επί των οδών ΔΕΡΚΩΝ 18 & ΠΙΣΣΙΔΑΣ».

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

  Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

 https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12562

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel