Συνεδριάσεις|

                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία : 25/6//2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 23 η                                                             Συνεδρίαση 23η
Αρ. πρωτ: 23369                                           

Προς :Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  Τετάρτη  30  ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 και ώρα 9:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση μελέτης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης για τις Υπηρεσίες του Δήμου, οικ.έτους 2010.
2. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
3. Έγκριση του με αριθμό 135/23-6-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
4. Έγκριση της με αρ. πρωτ.22531/2010 μελέτης Δ/νσης Προγραμματισμού , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις
5. Συμπλήρωση της με αρ. 311/2010 πράξης της Δημαρχιακής Επιτροπής ως προς την τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το έτος 2010.
6. Έγκριση της  με αρ. πρωτ.      /2010 μελέτης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος  για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου,  οικονομικού έτους  2010 σύμφωνα με την 53361/2006 κοινή Υπουρ. Απόφαση ( ΦΕΚ 1503/06).
7. Έγκριση της με αρ. μελέτης 22/25-6-2010 σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της Δ/νσης Γεω/κων Υπηρεσιών.
8. Έ Ψήφιση Πιστώσεων και Απόδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2010.
9. Ψήφιση Πιστώσεων Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2010.
10. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ.έτους 2010 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των τμημάτων του Δήμου από την πάγια προκαταβολή.
11. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.
12. Ανάκληση  προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ( ΤΡΙΧΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ « Παντοπωλείου»).
13. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ( ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ « Καφεκοπτείο-Ζαχαρώδη-Ξηροί καρποί»).
                                                       
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                            
                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν:   Βλάχος Χρήστος 
            Καναβός Μιλτιάδης                          
            Μιστριώτης Κων/νος                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
            Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                           
            Κωστάκης Παναγιώτης                                                                 
 

Μοιραστείτε
Close Search Window