Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νέα Ιωνία:15/12/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 22η               Συνεδρίαση 22η
Αρ. πρωτ:41595

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα  14:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου επί της οδού Μποδοσάκη 25-29.για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel