Αποφάσεις ΔΣ|

Πρακτικό Ματαίωσης:  Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ματαίωσε τη συνεδρίαση.

Μοιραστείτε
Close Search Window