Συνεδριάσεις ΟΕ|

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία :  17/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 20η                                                                     Συνεδρίαση 20η
Αρ. πρωτ: 14469

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
    
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 21 MAΪOY 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30η Απριλίου 2019 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  

Μοιραστείτε
Close Search Window