Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  26 /5/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:20η                                                                  Συνεδρίαση 20η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 
1.    Έγκριση  Δαπανών  Απόδοσης  Λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο Αλεξάνδρα Ζαχαράκη του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών αμοιβής ελεγκτών δόμησης. πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window