Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία  21/5/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 20η                                                                       Συνεδρίαση 20η
Αρ.πρωτ: 11724

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 25/5/2021 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων κι εγκαταστάσεων.  

Μοιραστείτε
Close Search Window