Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   5/1/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:1η                                                                     Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ:

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 

  1. Απόφανση επί ενστάνσεως κατά της υπ΄ αρ. 439/2016 απόφασης της καθ΄υμάς Επιτροπής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  

ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
                                                                                          

Μοιραστείτε
Close Search Window