Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία :  9 /1/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                   Συνεδρίαση  1η
Αρ. πρωτ:641

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Αναγνώριση μειωμένων μισθωμάτων σχολαζόντων (κενωθέντων) περιπτέρων. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window