Συνεδριάσεις ΕΔ 2016|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νέα Ιωνία:  8/8/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης: 1                                     Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ :   21355

Προς:  Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 20.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Για την εισήγηση πατήστε εδώ)
3. Προτάσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Για την εισήγηση πατήστε εδώ)

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Κοιν:   Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel