Προσκλήσεις ΕΔ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία: 12-01-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης: 1                                         Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ : 1234

Προς:  Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την Τρίτη  24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 20.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Ν. Ιωνίας έτους 2012.
3. Λήψη απόφασης για το σχεδιασμό δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Ν. Ιωνίας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νέας Ιωνίας (Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2011)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοιν:    Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθύντρια Προγραμματισμού & Λειτ. Υποστήριξης
Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel