Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία:   15 /12/2023
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                      Έκτακτη Συνεδρίαση 1η
Προς : Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)
   Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
• Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2024.
• Αξιολόγηση των Προτάσεων για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αποδέκτες: 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος, Δημ.Συγκοινωνίας.
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου
Μοιραστείτε
Close Search Window