Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία: 5-1-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 1                          Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ : 462
                                                                        
                                                                       
                                                                          Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                        Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε το κατωτέρω θέμα :

1. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης , έτους 2012.

Πριν από την συζήτηση του θέματος της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου(απ. Πράξης 209/15ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου και έκφραση απόψεων επί αυτών.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                            ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ

Κοιν:  Δήμαρχο
          Διευθυντές Υπηρεσιών
          Σωματεία, Συλλόγους                                          
          Τοπ. Οργανώσεις Κομμάτων    

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window