Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία: 05/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρωτ : 264

Προς: Τους κ. Δήμαρχο
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.»

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο 7ο  Γυμνάσιο, Εμμανουήλ Παππά 6 (Πολυγωνική αίθουσα), την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
(Λόγω του ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 933/96605129-12-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται και εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοτικών συμβούλων με την επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμών ή νόσησης ή PCR ή rapid test για COVID 19, επιλέχθηκε ως τόπος συνεδρίασης ο χώρος αυτός).    Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window