Συνεδριάσεις ΠΖ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία: 7/11/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 19η                                                    Συνεδρίαση 19η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός λέιλαντ που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης 42
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο ευκαλύπτων που βρίσκονται επί της οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου ή Βρωμοκαρυδιά που βρίσκεται επί της οδού Κασταμονής 138
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Σμύρνης 45
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Κυδωνιών και Νυμφαίου
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Βαϊνδηρίου 3
8.    Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων και πλαστικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου και οδοστρώματος 

Μοιραστείτε
Close Search Window