Συνεδριάσεις ΠΖ|

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία:  13/12/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 19η                                                                         Συνεδρίαση 19η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα  14:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Ασπασίας 13  

                       

                                              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

     Τακτικά Μέλη:
κ. Ατταλίδου Πηγή
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Ηλίας Γκαραβέλλας
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

     Αναπληρωματικά Μέλη:       
κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Χριστοδούλου Βασίλη

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
          

Μοιραστείτε
Close Search Window