Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 19η                                                                                             Συνεδρίαση: 19η

Αρ.πρωτ. 14123/10-05-2024

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 14/5/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

Έναρξη διαδικασιών για τη σύναψη δανείων του Δήμου Ν. Ιωνίας με σκοπό: Α) την απαλλοτρίωση χώρων, Β) τη συντήρηση σχολείων καθώς και υφιστάμενων υποδομών

2

Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ’  αρ.   9 Ν  5056/2023 σε συνδυασμό με αρ.  74Α  Ν 3852/2010  και αρ. 31 Ν 5013/2023 .

3 Αποζημίωση του κ. Α.Καφφέ- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
4

Έγκριση του ποσού  αποζημίωσης-εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 το οποίο πιστώνει στον λογαριασμό του Δήμου  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την   πρώην υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ.. Πολυχρονοπούλου Παναγιώτας του Γεωργίου

5 Καθορισμός προτεραιότητας οδού
6 Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτων επι της οδού Ηρώων Καλογρέζας 20
7

Έγκριση παροχής πρόχειρου φαγητού και πόσιμου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές και έγκριση για δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Επιχειρήσεων Διατροφής ως μέτρο προστασίας της ζωής ή της υγείας των πληγέντων πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή στην περιοχή του δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής της περιόδου 2024-2026.

8 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, για εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας
9 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001 και 40.6662.0001, για εργασίες συντήρησης κλιματιστικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων και εγκαταστάσεων
10 Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2023 για έγκριση
11

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 661.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ε΄ τακτική επιχορήγηση  έτους 2024

12 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Γ. Σεφέρη 28
13 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Αγίου Βασιλείου 42
14 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κωστή Παλαμά 9 & Μακαρίου
15 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κιλικίας 4
16 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 39
17 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Λαοδικείας 6
18 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Δωδεκανήσου 85
19 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Τραπεζούντος 18
20 Κοπή δέντρου στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 3
21

Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 5909/6-3-2023 εισήγησης με θέμα: «Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 71».

22 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Κολυβάνου Α.
23 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο -Ανευλαβή Α.
24 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Αποστολάτου Σ.
25 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Καραγκιόζης Χ.
26 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Λιάππα Ε.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

           

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window