Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 3/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 18η                                                                     Συνεδρίαση 18η
Αρ. πρωτ:

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 7 MAIOY 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τo παρακάτω θέμα:

1. Επικύρωση πρακτικών διαγωνισμού, με Ανοικτή Διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας» και ορισμός «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ»

Μοιραστείτε
Close Search Window