Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   20/4/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 18η                                                                     Συνεδρίαση 18η
Αρ. πρωτ: 9689

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤΡΙΤΗ 24  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης γενομένης βάσει εντάλματος προπληρωμής και    απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

Μοιραστείτε
Close Search Window