Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νέα Ιωνία:29/9/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 17η                    Συνεδρίαση 17η
Αρ. πρωτ: 29577

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα  13:30 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πλάτανου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 32. για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window