Συνεδριάσεις ΔΣ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα Ιωνία : 26/11/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:16                                                   Συνεδρίαση 17η
Αρ. πρωτοκόλλου:40324

          Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Δημοτικό Κατάστημα – Αγ. Γεωργίου 40) την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 14.30μ.μ, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3. 9η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ δόση οικ. έτους 2010.
5. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας.
6. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας…
7. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης η μη για την 52/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ,που αφορά στην «5η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  οικ.έτους 2010».
8. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης η μη για την  61/2010   πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΚΕΒΡΕΦΟ , που αφορά στην «έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του   οικ. έτους 2010».
9. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης η μη για την 25/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ , που αφορά στην «4η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  οικ.έτους 2010
10. Οικονομική Ενίσχυση Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων.
11. Έγκριση συνδρομής σε διαδικτυακή βάση δεδομένων
12. Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων, διέλευσης των οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό για το έτος 2011.
13. Επιστροφή χρημάτων
                            

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                          
                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
          Σωματεία, Συλλόγους                                          
          Τοπ. Οργανώσεις Κομμάτων                                
 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel