Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αρ.πρωτ. 12126/19-4-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 17η                                                  Συνεδρίαση: 17η

 

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 23/4/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη περίοδο 2024-2025 (με αντίτιμο).
2 Έγκριση πρόσληψης Καθηγητών Μουσικής με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου   Ορισμένου Χρόνου για τη περίοδο 2024-2025  (με αντίτιμο).
3 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς  ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας,  βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
4 Τροποποίηση σύμβασης έργου ψυχολόγου  μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  .
5 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  868,00 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια κλιματιστικού και τηλεόρασης  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
6 Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς έργων, που προτίθεται να υλοποιήσει η ασφαλιστική εταιρεία HELLAS DIRECT στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων.
7 Αποδοχή προσφοράς εταιρίας ATYPON SYSTEMS MEPE για την  δωρέα δέντρων στο Τμήμα  Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Δήμου Νέας Ιωνίας.
8 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27779/04-10-2023 εισήγησης με θέμα: Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ», ιδιοκτησίας του «ΑΝΙΦΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
9 Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) της «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ» επί της οδού Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12.
10 Αποδοχή Β΄ Κατανομής ποσού  120.890,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.
11 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παπαϊωάννου.
12 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Πηττά.
13 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ετζιρίδης.
14 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Energy & Light Unit IKE.
15 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαρκεζίνης.
16 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπασλής.
17 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σηφογιαννάκη.
18 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σιγάλας.
19 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σκηνιώτης.
20 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σμάλη.
21 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σταμοπούλου.
22 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τριανταφυλλίδης.
23 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τριανταφύλλου.
24 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσόλια.
25 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Χουτρίδης.
26 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Χρυσικόπουλος.
27 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Φιλιππόπουλος.
28 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κοντού.
29 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παναγοπούλου.
30 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Σαριτζόγλου.
31 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Σουφρά.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window