Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   5/4/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 16η                                                                Συνεδρίαση 16η
Αρ. πρωτ:  8815

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤETAΡΤΗ  11  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3092778,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και στον ΚΑ. 20.7325.0001 για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με χρήση διόδων φωτοεκπομπής(LED). (Για την Εισήγηση Πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window