Συνεδριάσεις ΟΕ|

                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία : 20 -6-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 16η                                                        Συνεδρίαση   16η
Αρ. πρωτ:     23092                  

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
  
 
 Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Παρασκευή  24 Ιουνίου  2011 και ώρα  13:00   για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη εδαφοτεχνικής μελέτης στο Ο.Τ.150». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window