Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   28/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 16η                                                              ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση   16η
Αρ.πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και ώρα 13.00, (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην συνεδρίαση, τυχόν ανακοινώσεις – προτάσεις   και τη ψήφο σας στο θέμα,  έως 13.30 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021,) για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
  •     Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους  2.018,10 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προσφορά έτοιμων γευμάτων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενόψει των εορτών του Πάσχα»   
    Μοιραστείτε
Close Search Window