Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νέα Ιωνία: 25/7/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 15η                         Συνεδρίαση  15η
Αρ. πρωτ:21903

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 και ώρα  13:30 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο βραχυχιτώνων επί της οδού Σαλαμίνος 2 και Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel