Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :23/4/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:15η    ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Αρ.πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με την υπ΄ αριθ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την ΠΕΜΠΤΗ 23/4/2020 και ώρα 14.00, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 7653/24-3-2020 Διοικητικής προσφυγής της εταιρείας «TREND CONCERT INTERNATIONAL SA»

Μοιραστείτε
Close Search Window