Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία :  1/ 4 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 14η                                                   Συνεδρίαση  14η
Αρ. πρωτ:  8712

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000 € με το Φ.Π.Α 23% εις βάρος του κωδικού Κ.Α: 35.6142.0002 με τίτλο:«Δαπάνη για την καταπολέμηση κουνουπιών».-Έγκριση της με αρ.πρωτ. 8205/29-3-2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window