Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία:   03/12/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. πρόσκλησης: 14η                         
Συνεδρίαση 14η

Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Πρωτ.75317/8-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., (αρ. πρωτ. Δήμου 27402/9-11-2020), την Δευτέρα 7/12/2020 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αύλανθου που βρίσκεται επί της οδού Ελλησπόντου 8    

Μοιραστείτε
Close Search Window