Συνεδριάσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία : 16/4/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 14 η                                                             Συνεδρίαση  14η
Αρ. πρωτ:   12190                                                       
                                                   
Προς :  Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και ώρα 14.00 μ.μ., για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
1. Σημειακές Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ν. Ιωνίας.
2. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 11524/2010 μελέτης Τμήματος Προμηθειών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών  και  των  Fax  του  Δήμου  Ν. Ιωνίας.
3. Έγκριση της με αρ. Μελέτης 7/14-4-2010 μελέτης Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των γεωτρήσεων του Δήμου.
4. Έγκριση της με αρ. Μελέτης 8/14-4-2010 σχετικά με την προμήθεια υλικών για την κατασκευή διακοσμητικού κάγκελου σε πλατεία επί της οδού Χάλκης.
5. Έγκριση του με αριθμό 119/12-04-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.  
6. Έγκριση του με αριθμό 120/12-04-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.  
7. Έγκριση του με αριθμό 121/13-04-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών (ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης υδραυλικών συστημάτων), για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.  
8. Έγκριση του με αριθμό 122/13-04-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών και επισκευαστική εργασία,  για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΟ 6488 φορτηγού ανοιχτού ανατρεπόμενου τύπου NISSAN EURO M125.14 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.  
9. Έγκριση του με αριθμό 123/13-04-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών και επισκευαστική εργασία,  για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΟ 6287 φορτηγού απορριμματοφόρου  τύπου MERCEDES 2024 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
10. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 11038/7.4.2010 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια τεσσάρων ελαστικών, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση αυτών.
11. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ – Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου -Οπωρολαχανοπωλείο).
12. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο τυροπιτοειδών και μπουγάτσας).                                                               
                                                             

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν:  Βλάχος Χρήστος 
             Καναβός Μιλτιάδης                          
             Μιστριώτης Κων/νος                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
             Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                          
             Κωστάκης Παναγιώτης                                                                    

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window