Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :    21 /4/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:14η                                                               ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 14η
Αρ. πρωτ: 9484

Προς :    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/4/2021 και ώρα 10.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.    «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16».

Μοιραστείτε
Close Search Window