Συνεδριάσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία : 09/4//2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 13 η                                                             Συνεδρίαση  13η
Αρ. πρωτ: 11331                                                          
                                                   
Προς :  Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 13 Απριλίου 2010 και ώρα 14.00 μ.μ., για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση  της  με αρ. 8405/12-3-2010 μελέτης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών σήμανσης και οδικής ασφάλειας.
2. Έγκριση του με αριθμό 115/29-3-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
3. Έγκριση του με αριθμό 116/26-3-2010 ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των  οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
4. Έγκριση του με αριθμό 117/26-3-2010  ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 81739 φορτηγού πλυντηρίου κάδων τύπου LONGO LC5 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
5.  Έγκριση του με αριθμό 118/28-3-2010  ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια   φορητού πομποδέκτη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
6. Έγκριση της με αρ. πρωτ.10740/2010 μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης   για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου  Νέας Ιωνίας.
7. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων ( στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος) για το έτος 2010( ΒΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ-« ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΟΥΖΕΡΙ)».
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – « ΚΑΦΕ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ».
9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου πρόχειρο διαγωνισμό ( συνοπτική διαδικασία) με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Πολεοδομίας και Αστικού Περιβάλλοντος.
10. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού :» Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Πολεοδομίας και Αστικού Περιβάλλοντος.   
11. Κατάρτιση όρων Μειοδοτικού φανερού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για το παράρτημα ΚΕΠ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ.
12. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας επιβατικού Οχήματος για τον Δήμαρχο.                  

                                                                
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν:  Βλάχος Χρήστος 
             Καναβός Μιλτιάδης                          
             Μιστριώτης Κων/νος                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
             Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                          
             Κωστάκης Παναγιώτης                                                                    

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window