Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία: 9/5/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 12η                                                             Συνεδρίαση 12η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Μαϊου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Γεωργίου 42
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου επί της Πλατείας Τήνου
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Μενεμένης 1-3
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Κ. Βάρναλη 90
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο μουριών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Γηροκομείο «Παναγία η Ελεούσα» επί της οδού Χρήστου Μάντικα
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πλάτανου που βρίσκεται επί της οδού Ξάνθου 22
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Σπάρτης 20
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο δένδρων (λεύκες) που βρίσκονται επί της οδού Σαγγαρίου 6
                                                                 
               

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                           – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                      ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

          
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
Τακτικά Μέλη:
 
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη
       

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
           κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
          

Μοιραστείτε
Close Search Window