Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :3/4/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:12η                                                                       Συνεδρίαση12η
Αρ.πρωτ:

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με την υπ΄ αριθ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την Τρίτη 7/4/2020 και ώρα 12.00 μ.μ., για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός αυτοκινήτου ΤΟΥΟΤΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window