Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   29/3/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 12η                                                                     Συνεδρίαση12η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την                           TΡΙΤΗ 2 AΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση προκήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας καθώς και των όρων αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/Α/ 30-3-1981) για την επιλογή εταιρείας για τη «Συλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων».

Μοιραστείτε
Close Search Window