Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  9/3/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 12η                                                                     Συνεδρίαση 12η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την                          ΤΡΙΤΗ  13 MAΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους & Πυροσβεστικού συγκροτήματος Δήμου Νέας Ιωνίας  και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.976,00 € με το Φ.Π.Α. στον δημοτικό προϋπολογισμό του 2018 και στους ΚΑ. 30.6662.0002.- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
(Για την Εισήγηση Πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window