Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία: 9-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 12η                                Συνεδρίαση 12η
Αρ. πρωτ. :    15555                                              

                                           Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                             Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 13 Ιουνίου και ώρα 20.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αρ. πρωτ.

Μοιραστείτε
Close Search Window