Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 12η
ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση 12η

Προς :Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, την ΠΕΜΠΤΗ 21-3-2024 και ώρα 12.00μ.μ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Α/Α ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1.  Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 206/19-3-2024 Πράξης Δημοτικής Επιτροπής (Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2025-2028).

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής προκύπτει διότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/88/οικ.5298/12-3-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προθεσμία υποβολής του σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού προσλήψεων τίθεται η 22η/3/2024.

• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε εγκαίρως τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window