Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νέα Ιωνία: 14-6-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 12η                              ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η
Αρ. πρωτ. : 14425             
                                         
Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (άρθρα 163 του Ν. 3463/06 & 67 του Ν. 3852/2010), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 19.30 προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Έγκριση απολογισμού ταμιακής διαχείρισης Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, οικονομικού έτους 2017.

Μοιραστείτε
Close Search Window