Συνεδριάσεις ΟΕ|

                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 16/2/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ.Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                                                     Συνεδρίαση  11η
Αρ. πρωτ: 5039                              

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)   
          

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα  13:00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

1. Εντολή και ανάθεση στην Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία ¨Περικλής Τσαμούλης και Συνεργάτες¨ της είσπραξης των τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου ακινήτων των νομικών προσώπων στην περιφέρεια του Δήμου Νέας Ιωνίας κατ΄ άρθρο 72 παρ. 1στοιχ. ιε.εδ.β του Ν.3852/2010. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window