Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία: 30-8-2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 11η                        

Συνεδρίαση 11η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας (ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.    Χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρωμάτων, εκσκαφής και διακοπής της κυκλοφορίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου».

Μοιραστείτε
Close Search Window