Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία: 10/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 11                                                           11η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 5697

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 11Η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Πέμπτη 10-3-2022 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.       (δείτε αναλυτικά εδώ)
  2.  2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.      (δείτε αναλυτικά εδώ) 
  3. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  4. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται γιατί υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window